Systém řízení přístupu

Systém, který zajišťuje, aby byly přenosové služby přístupné jen oprávněným osobám. Systém se obvykle skládá ze tří hlavních prvků: kódování signálů, kódování elektronických "klíčů", které potřebuje příjemce, a systému správy předplatitelů, který zajišťuje, aby oprávnění příjemci mohli zakódované programy také skutečně vidět.