T

TCP

Zkratka pro Transmission Control Protocol (přenosový protokol). TCP je jedním z nejdůležitějších protokolů v TCP/IP sítích. Zatímco síťový protokol (IP) pracuje jen s datovými pakety, umožňuje přenosový protokol (TCP) dvěma hostitelským zařízením navázat spojení a vyměňovat toky dat. Přenosový protokol zaručuje doručení dat a zajišťuje, aby byly datové pakety seřazeny ve stejném pořadí, v jakém byly odeslány.

 

TCP/IP

Akronym pro Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Soustava komunikačních protokolů, pomocí nichž se navzájem propojují hostitelská zařízení. TCP/IP používá různé protokoly; dva nejdůležitější jsou TCP (přenosový protokol) a IP (síťový protokol). TCP/IP je součástí operačního systému UNIX a používá ho Internet. Je to dnes standard pro přenos dat přes sítě. TCP/IP je podporován dokonce i síťovými operačními systémy, které disponují vlastními protokoly.

Terestrické šíření

Přenos prostřednictvím na zemi umístěných vysílačů na rozdíl od satelitního a kabelového přenosu. Analogové televizní programy byly nejdříve vysílány přes pozemní spojení.

 

Tok bitů

Posloupnost bitů.

 

Transpondér

Technická jednotka na satelitu, která přijímá program vysílaný z pozemní stanice, zesiluje ho, mění jeho polarizaci a na jiné frekvenci ho zase posílá zpět na Zem.

Transport stream

Proud bitů vytvořený před přenosem kombinací video, audio i datových toků. Skládá se z datových paketů pevné délky 188 bytů.

 

 

Travelling-Wave-Tube Amplifier (TWTA - zesilovací elektronka s postupným polem, permaktron)

Vysokofrekvenční zesilovač je nejdůležitější částí satelitu. Zesiluje signál předtím, než je zaslán zpět na Zem. K jednomu transpondéru je vždy připojen jeden vysílač určující disponibilní přenosový výkon rádiového signálu.

Triple Play

Je v telekomunikacích asi od roku 2005 marketingový pojem pro spojenou nabídku tří služeb - televize, (IP-) telefonie a Internetu. Obecně se tak označují také elektronická zařízení, které mohou zpracovávat současně zvuk (audio), obraz (video) a data.

 

TWT

Elektronka s postupným polem, permaktron: hlavní součást transpondéru.