Transpondér

Technická jednotka na satelitu, která přijímá program vysílaný z pozemní stanice, zesiluje ho, mění jeho polarizaci a na jiné frekvenci ho zase posílá zpět na Zem.