UMTS

Universal Mobile Telecommunications System je mezinárodní standard pro celulární sítě mobilní telefonie, který při přenosové rychlosti dat až 2 Mb/s umožňuje vedle klasických služeb mobilní telefonie také mobilní multimediální aplikace a rychlý přístup na Internet.