Universal Quatro LNB

Quatro LNB konvertor představuje optimální řešení pro současný čtyřnásobný příjem dolního i horního pásma ASTRA v zařízeních s více účastníky. Na čtyřech výstupech LNB jsou trvale k dispozici příslušné polarizační roviny H a V dolního a horního pásma ASTRA. Volba dolního příp. horního pásma se provádí multipřepínačovým systémem.