W

Webcasting

Využití Internetu, zvláště World Wide Web, k posílání zpráv. Na rozdíl od typického surfování, při němž se webové stránky přenášejí pull metodami, pracuje Web Casting pomocí push technologií.

WebTV

Zastřešující pojem pro kategorii produktů a technologií, které umožňují surfovat po webu na televizní obrazovce. Většina produktů webové televize je dnes tvořena malou krabičkou, která se připojuje k telefonnímu vedení a televizoru. Ta přes telefonní službu navazuje spojení s Internetem a převádí vyžádané webové stránky do formátu, který dokáže reprodukovat televizní přístroj. Tyto produkty jsou vybaveny dálkovým ovládáním pro surfování po webu.