Zpětný kanál

Aby bylo možné využívat digitální služby jako např. Pay per view, Home Shopping, Home Banking, rezervace lístků atd., musí se propojit digitální přijímač s telefonní zásuvkou (TAE zásuvka). Informace se pak dostanou z digitálního přijímače přes telefonní síť k poskytovateli služeb. Toto spojení se označuje jako zpětný kanál.